Een goede Schilder Rijswijk gezocht? Of heeft u een goede schilder nodig die zijn vak kent? De schilders van Van Kempen Schilders hebben kennis en ervaring op vele gebieden. Daarom kunnen wij u een breed scala aan diensten aanbieden. Wij schilderen of spuiten uw woning of bedrijfspand in Rijswijk van binnen en van buiten en kunnen meerwerk voor u doen.

Als ervaren schildersbedrijf vinden we het belangrijk dat u tevreden bent en daarom doen wij er alles aan om uw opdracht zo correct mogelijk uit te voeren.

We komen onze afspraken na en ruimen zelfs de rommel weer keurig op. Uiteraard bieden wij uitstekende kwaliteit tegen betaalbare prijzen. Bel ons gerust voor vrijblijvende informatie over tarieven en onze werkwijze.

Wij informeren u altijd vrijblijvend, ook als wij naar Rijswijk komen om uw woning of pand te bezichtigen.

Schildersbedrijf Van Kempen

Alle diensten van “Van Kempen Schilders in Rijswijk” zijn ook beschikbaar in: Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, kortom geheel Zuid-Holland. Een binnenschilder nodig om uw muren te schilderen, plafonds te sauzen of een trap te schilderen? Bij ons kunt u terecht voor alle voorkomende schilderswerkzaamheden! van binnenschilderwerk tot buitenschilderwerk en van houtrot tot glasvervaging.

Van Kempen Schilders Rijswijk

Alle medewerkers van: Van Kempen Schilderwerken zijn keurige en veelzijdige schilders die schilderwerk in alle vormen verzorgen. Van Kempen Schilderwerken verzorgt inspecties, adviseert over onderhoud maar onderhouden ook meerjarige onderhoudsplannen. Van Kempen Schilderwerken levert de kwaliteit die de klant verwacht. Van Kempen Schilderwerken is een gecertificeerd schildersbedrijf en staat voor een hoogwaardige afwerking.

Offerte aanvraag Schilder

Vul het formulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op voor het maken van een afspraak op lokatie. Hieronder kunt u kosteloos en vrijblijvend het offerteformulier invullen.

Vrijblijvende offerte aanvragen op locatie
Voornaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer
Email adres
Beschrijf hier u offerte aanvraag:

Over Rijswijk

Rijswijk is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt aan de zuidkant van Den Haag en aan de noordrand van Delft en heeft een oppervlakte van 14 km². Rijswijk heeft 55.205 inwoners. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Geschiedenis van Rijswijk

Prehistorie

Rijswijk is gebouwd aan de Nederlandse kust die ooit tot de rivierdelta behoorde.

De kustlijn was rond 3700 voor Christus. door wat nu het zuidelijke deel van Rijswijk is, maar in de loop der jaren naar het westen is opgeschoven. Achter de duinen vormden zich veenmoerassen, die uiteindelijk verdwenen als gevolg van regelmatige opkomst in zee. Er is een krekelsysteem ontwikkeld van waaruit de grootste beek, de Gantel, door het Westland naar het huidige Delft stroomt. De dijken langs de beken werden nederzettingen voor de vroege bewoners van het Rijswijkse grondgebied. De oude waterlopen resoneerden niet zo veel als het omringende kleilandschap. De toppen van de zo ontstane beken zijn nu verhogingen in het landschap (inversie). In dit zuidelijke deel van Rijswijk vind je nog steeds Gantelresten in de vorm van zandafzettingen.

Romeinse tijd

De Romeinen veroverden in 12 voor Christus. een gebied bewoond door Cananefaten tot aan de Oude Rijn en stichtte het Hadriani Forum in het huidige Voorburg. Daarom is de habitat snel gegroeid. Nederzettingen in een verspreid landschap – vaak gericht op het produceren van landbouw- en ambachtelijke goederen – zullen een directe of indirecte (commerciële) relatie hebben met het Hadriani Forum.

Het vermoeden bestaat dat de huidige Churchilllaan de locatie was van het Corbulo-kanaal, dat het kanaal tussen de Oude Rijn en de monding van de Maas, die in het jaar 47 werd opgegraven, en die met elkaar verbond. Een Romeinse weg liep parallel aan dit kanaal.

Een mijlpaal met de naam van deze locatie werd in 1963 gevonden op het grondgebied van Rijswijk. Een deel van de tweede mijlpaal is in 2005 opgegraven op de hoek van de Churchilllaan en Huis te Landelaan.

De aanwezigheid van de Romeinse weg werd in 1996 bevestigd door de ontdekking van vier mijlpalen bij Wateringse Veld. De vondst toont het belang van deze weg in het Romeinse wegennet aan. Op verschillende plaatsen in Rijswijk zijn vondsten gevonden die op bewoning duidden, en in 1967 werd in Tubasingel een enorme inheemse agrarische nederzetting uit de Romeinse tijd, waarschijnlijk daterend uit de 3e eeuw na Christus, opgegraven. bestond. Aanvankelijk waren dit gebouwen van hout en riet.

Deze gebouwen moesten van tijd tot tijd worden herbouwd. Bij de vervanging is een van de boerderijen gedeeltelijk opgetrokken uit steen die geleverd moest worden. De fundering vertoonde typische Romeinse invloeden zoals vloerverwarming en tegels. Bij de ingang van Archeon in Alphen aan den Rijn is deze boerderij iets groter (120% en 5 meter langer) verbouwd en herbergt het Archeologiehuis Zuid-Holland. Bevindingen van ijzer en smeedslakken duiden op metaalverwerking.

De middeleeuwen

Met het vertrek van de Romeinen in de 4e eeuw is de bezetting van deze gebieden waarschijnlijk weer vervaagd. Uit deze periode zijn geen archeologische vondsten gedaan. Dit veranderde alleen met de opkomst van Holland County. In het voorrecht van 1083 werd Deddo van Rijswijk al genoemd over de schildknaap, maar het is niet zeker of zijn naam gerelateerd is aan de locatie van het huidige Rijswijk.

De vraag naar landbouwgrond ontstond in de 12e eeuw. De ruwe klei- en veengronden zijn gewonnen uit de strandmuur waar nu de Van Vredenburchweg ligt. Op deze manier werd de toewijzing van banden (NW – ZO) gecreëerd. In het zuiden van Rijswijk was er in de 12e eeuw een band van boerderijen.

In de 12e eeuw werden regelmatig de namen van de heren van Rijswijk genoemd. Ze speelden bijvoorbeeld een rol in de Loon Successieoorlog; Jan van Rijswijk koos de kant van Willem van Friesland, Arnoud van Rijswijk sloot zich aan bij Ada van Holland en Lodewijk II van Loon. Rijswijk was in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk nog onbeduidend en werd geregeerd door de graaf van Nederland. De voorganger van de Oude Kerk stamt uit de tweede helft van de 12e eeuw. 1267 is de vroegste schriftelijke vermelding van de naam Rijswijk in de oorkonde waarin de parochie Rijswijk wordt genoemd.

Doordat de heren van Rijswijk in de 12e en 13e eeuw een lening kregen van de graaf, is het dorp inmiddels gegroeid. Een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van Rijswijk was de ontgraving van de Delftse Vliet rond 1150. De veehouderij was de belangrijkste bron van inkomsten in Rijswijk, maar er waren ook turfwinningsmachines en een steenfabriek. Rijswijk kan deze producten gemakkelijk via Vliet in grote steden verkopen.

Tussen de 10e en 15e eeuw boden de Nederlandse graven land aan belangrijke ridders in ruil voor hun loyaliteit. Aanvankelijk bestonden hun kastelen alleen uit het fort. Deze donjon werd later uitgebreid met een woongedeelte, een gracht en een ophaalbrug. Langs de Van Vredenburchweg werden vier kastelen gebouwd: Hodenpijl (of Te Blotinghe), Den Burch, Te Werve en Steenvoorde. Voor de bouw werden stenen gebruikt van het verlaten Forum Romanum van Hadriani.